Fiolen Min

Tidskrift med information om olika kurser, folkmusikevenemang och spelmansstämmor, recensioner av folkmusikutgåvor. För alla intresserade av folkmusik i Svenskfinland och Norden.

Allmänt

UtgivareFinlands Svenska Spelmansförbund rf.
ChefredaktörJan Jacobson
Antal nr/år4
Upplaga12 € fortlöpande

Kontaktuppgifter

Prenumerationerfiolenmin@spelmansforbundet.fi
Webbplatswww.spelmansforbundet.fi/fiolen_min

Tidskriftsvärlden

tidskriftscentralen.fi »
samarbetsforum för finlandssvenska kulturtidskrifter

kultti.net »
samlingsplats för finländska kultur- och opinionstidskrifter

kulturtidskrifter.nu

företag som jobbar med spridning av kulturtidskrifter

tidskrift.nu »
samlingsplats för Sveriges kulturtidskrifter

tidskriftsbutiken.nu »
välförsedd tidskriftsbutik på nätet

tidningsbutiken.se »

prenumerationserbjudanden samlade på ett ställe

tidningstorget.se »
de flesta kommersiellt utgivna tidningar och tidskrifter i Sverige